Verbod op gratis plastic tassen

UPDATE 18 december 2015:

Het verbod op het gratis verstrekken van gratis plastic draagtassen zal worden gehandhaafd op 1 januari 2016.
Winkeliers die ene plastic tas gratis weggeven zullen voorlopig worden gewaarschuwd. Worden de tassen hierna alsnog gratis weggegeven zal er een boete volgen.

Hoewel het verboden is om straks nog gratis plastic tasjes weg te geven, mag men nog wel een vergoeding vragen voor de tassen.

De vergoeding is door de winkelier zelf te bepalen. Hierover moet wel BTW worden betaald. Zo spoedig mogelijk zal er vanuit de overheid een campagne worden gestart om de consument op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen.


UPDATE 7 december 2015:

Door het aftreden van Minister Mansfeld, is de wetgeving, wat betreft het verbod op de gratis plastic draagtas, iets uitgesteld. 17 december komt dit voor in de Tweede kamer en zal er een uitspraak volgen of dit per 1 januari 2016 actief zal zijn. Er heerst namelijk ook grote onduidelijkheid wat betreft de communicatie naar de consumenten toe.


Verbod op gratis plastic tassen

Vanaf 1 januari 2016 gaat het verbod in op de gratis plastic tas. Het verbod geldt voor alle plastic tassen, ongeacht de wanddikte. Dus dunne plastic tassen (van bijvoorbeeld 30 micron) en de dikkere plastic tassen (van bijvoorbeeld 70 micron). Winkeliers mogen geen gratis plastic tas meer meegeven aan hun klanten.

Minder plastic afval

Met het verbod voldoet Nederland aan de Europese verplichting om het gebruik van plastic tassen te verminderen. Het doel is om zwerfvuil tegen te gaan en verspilling van grondstoffen te voorkomen. Met het verbod wil de Rijksoverheid ook het bewustzijn van consumenten vergroten. Het verbod kan bijdragen aan duurzaam gedrag, bijvoorbeeld door het hergerbruiken van een tas.

In het najaar 2015 wordt de definitieve regeling rondom het verbod op de plastic tas gepubliceerd in de Staatscourant, na een consultatiefase.

Vergoeding voor plastic tas

Wil een winkelier toch een plastic tas meegeven? Dan moet hij hiervoor een vergoeding vragen.

Uitzonderingen verbod gratis plastic tassen

Hygi├źne

Een zeer dunne (minder van 0,015 millimeter wanddikte) draagtas mag wel gratis worden verstrekt als daarmee kan worden voorkomen dat:

  • onverpakte levensmiddelen ongeschikt raken voor consumptie door vervuiling of besmetting met ziekteverwekkers van buitenaf; of
  • levensmiddelen ongeschikt raken voor consumptie door lekvocht van rauwe vis, rauw vlees of rauw gevogelte uit niet afgesloten verpakkingen.
    Tegengaan voedselverspilling
    Een zeer dunne (minder van 0,015 millimeter wanddikte) draagtas mag wel gratis worden verstrekt als deze dient als primaire verpakking voor losse levensmiddelen ter voorkoming van voedselverspilling.

Taxfree shoppen

Uitgezonderd van het verbod is voorts de plastic tas die wordt verstrekt voor het verpakken van na de douanecontrole op een luchthaven taxfree gekochte vloeistoffen, spuitbussen of gels. De tas wordt ter plekke verzegeld, zodat deze als handbagage aan boord van het luchtvaartuig mag worden gebracht. De uitzondering heeft geen betrekking op:

  • de plastic tas die wordt verstrekt bij voor de douanecontrole op een luchthaven gekochte producten; of
  • de plastic tas die in het taxfree gedeelte van een luchthaven wordt verstrekt voor andere producten dan vloeistoffen, spuitbussen of gels.