Plastic draagtassen


|UPDATE| 29 april 2015

Op dinsdag 28 april heeft het Europees Parlement in Straatburg de EU-lidstaten een ultimatum voorgesteld wat betreft het gebruik van de plastic tasjes. De lidstaten kunnen nu kiezen voor een verplichte prijs voor een zakje vanaf 2018, of zij mogen zelf met concrete maatregelen komen die het verbruik daar brengen waar de doelstelling ligt. Namelijk 90 zakjes per inwoner in 2019 per jaar en 40 per inwoner in 2025. Momenteel gebruikt de gemiddelde Europeaan zo'n 200 tasjes per jaar.

Tegenstanders spreken van omslachtige regelingen, zo ook Europees Commissaris Frans Timmermans. Hij streeft naar een eenvoudigere regelgeving. Welke hij hiervoor precies in gedachte heeft is tot op heden nog onbekend.


De discussie over het gebruik van de plastic draagtassen is de laatste maanden weer flink opgelaaid.
Minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw Mansveld, heeft in een verzoek aan de Tweede kamer een voorstel gedaan over het toekomstige gebruik van de plastic tas. Het onderwerp zwerfafval is een grote zorg voor het milieu en plastic tassen zijn hier onderdeel van. Er zijn dus veranderingen op komst, maar wat houd dit inhoudelijk in voor zowel de detaillist als consument?

Om direct duidelijkheid te verschaffen over een eventueel verbod op plastic draagtassen, deze komt er niet! Er wordt momenteel enkel gesproken over het gratis weggeven ervan. Een regel die nog niet van kracht is. Verwachting is dat per 01 januari 2016 eventuele maatregelen actief zullen zijn. Er wordt voorgesteld door de minister van I&M dat de consument een kleine bijdrage levert voor de aanschaf van een plastic draagtas. Op dit moment is de detaillist over het algemeen als enige drager van deze kosten. Vreemd als je je bedenkt dat in de supermarkt al jaren wordt betaald voor een plastic tas.

De zogenaamde lichtgewicht tassen, plastic draagtassen onder een dikte van 50 ┬Á, is de laatste tijd symboliek geworden voor het begrip zwerfafval. Eventuele maatregelen zullen wel gelden voor het gebruik/weggeven van alle plastic draagtassen.
Dus de zogenaamde hemdtassen maar ook de luxere PE draagtassen en shoppers.

Op elke regel zijn uitzonderingen te benoemen, zo ook bij deze. Het gratis weggeven van plastic tasjes mag mits de plastic tas wordt ingezet vanwege functionaliteit en/of voedselveiligheid. Dit roept natuurlijk wel veel vragen op. Wat wordt verstaan onder plastic tassen die worden ingezet om deze redenen. Wanneer is het wel of niet een duidelijke functie. Maar ook andere vragen steken de kop op o.a. of er een standaard, of bepaalde regelgeving komt wat betreft het prijzen van de draagtassen? En op welke manier wordt er controle uitgevoerd? Dit is nog grijs gebied maar de branchevereniging is bezig antwoorden te krijgen op vragen als deze.

Er moet gezegd worden dat Nederland volgens de Europese norm zeer goed bezig is. Het streven is om in 2019 tot 90 lichtgewicht tasjes per persoon per jaar te gebruiken. In 2025 moet dit zijn teruggebracht tot 40. Momenteel worden er in Nederland gemiddeld 71 tasjes per persoon per jaar verbruikt.

Uit diverse onderzoeken is ook gebleken dat de plastic draagtassen het beste uit het onderzoek komt van de TNO in vergelijking met andere materialen. Het blijkt namelijk een prima keuze te zijn als basismateriaal voor draagverpakkingen. Zeker bij de keuze voor stevige PE draagtassen die de consument meerdere keren kan gebruiken.
Om in te spelen op een veranderende markt komen ook steeds meer recyclede en bio-degradable soorten plastic op de markt. Uiteraard zijn deze tassen ook te bedrukken, en binnenkort zal dit ook onbedrukt uit voorraad leverbaar zijn bij Baas Business Market.

Zoals aangegeven zijn veel vragen dus nog onbeantwoord. Door middel van o.a. deze blog wordt u op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen over het gebruik en afgeven van plastic draagtassen.

Mocht u nog met vragen zitten over de ontwikkelingen over nieuwe regelgeving mag u uiteraard contact met ons opnemen.

Bijlagen

Zie hier een factsheet voor detaillist en consument, verzorgt door Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV)
Zie hier het onderzoek wat betreft de materiaalstudie.
Zie hier de brief verstuurd door minister Mansveld van Infrastructuur en Milieu gericht aan de voorzitter van de Tweede Kamer.