De toekomst van Single Use Plastics SUP

De toekomst van Single Use Plastics SUP

Een zeer bekend probleem en de nummer 1 ergernis bij Nederlanders: zwerfafval. De Europese Unie onderkent dit probleem en denkt mee aan een oplossing. Per juli 2021 is een wetgeving ingevoerd om de 10 meest gevonden typen plastic zwerfafval te verbieden, danwel het gebruik hiervan te ontmoedigen. In dit blog bespreken we de impact op het milieu en de top 10 grootste vervuilers op het gebied van plastic afval.

De cijfers over plastic vervuiling op een rij:

  • De 10 meest gevonden Single Use Plastic (SUP) op Europese stranden, zorgen voor 43% van de totale oceaanvervuiling.
  • Visspullen zorgen voor een aanvullende 27% van de totale oceaanvervuiling.

Schrikbarende cijfers, zo dacht ook de Europese Unie. Daarom wordt de SUP-wetgeving sinds januari 2021 gefaseerd ingevoerd.

Wist u dat?

  • 87% van de Europeanen bezorgd is over de milieu impact van plastic? Met name de verpakkingsindustrie wordt aangewezen om dit probleem aan te pakken.
  • 94% vindt dat verpakkingen moeten worden ontworpen om goed recyclebaar te zijn.
  • 94% vindt dat de verpakkingsindustrie zou moeten proberen om minder plastic te gebruiken
  • 90% vindt dat lokale overheden zich meer moeten bezig houden met faciliteren van afvalverwerking
  • 89% van de eindgebruikers vindt dat zij beter geïnformeerd moeten worden over hoe plastic wordt ingezameld en gerecycled.
  • 61% vindt dat de consument zelf moet bijdragen aan afvalverwerking wanneer zij SUP gebruiken.

Opvallend is dat de ondervraagden vooral wijzen naar overheid en de verpakkingsindustrie als er een slag gemaakt moet worden op het gebied van plastic. Consumenten zijn er minder happig op wanneer zij zelf een (monetaire) bijdrage moeten leveren aan een schoner milieu.

Schildpad-plastic-tas

De top 10 grootste vervuilers volgens de EU:

#1. Plastic draagtassen: Een artikel dat al enige tijd in de ban is gegaan, zijn plastic draagtassen. Deze mogen alleen nog verstrekt worden tegen een door de verkoper zelf te bepalen vergoeding. Een gangbaar bedrag is €0,10, maar we zien ketens als Albert Heijn inmiddels een prijs van €0,50 per plastic tasje hanteren om het kopen te ontmoedigen. Er is een duidelijk effect zichtbaar: het gebruik van eenmalige plastic draagtassen is sindsdien verminderd met maar liefst 70%!

#2. Plastic bestek:
Hieronder vallen de standaard messen, vorken en lepels. Maar ook de rietjes en roerstokjes. Voor al deze artikelen zijn reeds goede alternatieven beschikbaar. Denk hierbij aan houten bestek en roerstokjes. Ook zijn er diverse soorten papieren rietjes. Allen uiteraard smaakneutraal.

#3. Ballonnen en ballonstokjes:
Ballonnen hebben veel impact op het milieu. Zeker nadat deze zijn opgelaten in de lucht dwarrelt deze ergens neer, wordt niet opgeruimd met alle gevolgen van dien. Denk aan ballonnen die in de zee terecht komen en worden opgegeten door de dieren. Voor zowel de ballonstokjes als de ballonnen zal een passend alternatief moeten komen.

#4. Etensbakjes:
Dit geldt voor zowel de foam (piepschuim) menu bakken als de A-bakjes waarin patat, kroketten, frikadellen en andere snacks worden geserveerd. Voor deze bakjes zijn goede alternatieven reeds beschikbaar in de vorm van suikerriet bakjes.

#5. Wattenstaafjes:
Niet een product dat je verwacht dat rond zal zwerven. Het tegendeel is echter waar.

#6. Plastic bekers:
Dit zal geen verrassing zijn op de lijst. Diverse festivals en gemeenten werken samen om vervuiling door plastic bekertjes te stoppen. Zo werkt de gemeente Amsterdam enkel nog met hardcups op festivals met statiegeld. Zo hoopt men de milieu impact drastisch te verminderen. We zien deze strategie steeds breder gedragen worden, met redelijk succes.

#7. Sigaretten filters:
Een product dat al zeer omstreden is en volop in de spotlights staat, ook buiten het milieuaspect om. De filters worden vaak achteloos achtergelaten en vormen een serieus probleem op de Europese stranden en in de natuur.

#8. Vochtige doekjes en sanitaire artikelen:
Deze hygiëne producten zijn vaak ontwikkeld om niet snel af te breken wanneer deze nat worden. Hierdoor zijn deze zeer robuust en blijven deze lang zwerven. Het gaat hier naast vochtige doekjes ook om artikelen als tampons en maandverband.

#9. Snoepverpakkingen:
Kleine snoepverpakkingen worden gemakkelijk achtergelaten. Gemakkelijk valt deze uit de zak of de hand en waait deze weg, never to be seen again.

#10. Wegwerpflessen:
Per 3 juli 2024 moeten deksels of doppen bevestigd worden aan plastic drinkflessen tot 3 liter. Zo raakt deze niet weg en belanden zowel fles als dop in de juiste afvalstroom. Ook wordt ernaar gestreefd om per 2025 minimaal 77% van de drankflesjes te recyclen, oplopend tot 90% in 2029.

Afval-strand-1
Alleen met z'n allen krijgen we een schoner milieu!

Er staat ons op de korte termijn dus redelijk wat te wachten op het gebied van wetgeving rondom SUP. Van veel artikelen is al een alternatief beschikbaar, maar voor sommige is er nog flink werk aan de winkel.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Houd dan onze blog in de gaten!